PRIVACY:

 1. Persoonlijke gegevens, mailadres en andere NAW-gegevens, kunnen gebruikt worden om nieuwe events aan te prijzen en nieuwsbrieven toe te sturen. Met het kopen van een kaartje of het doorgeven van gegevens via de website ga je hiermee akkoord. Het is altijd mogelijk om je uit te schrijven op dergelijke mailings.

 2. Je e-mailadres zal nooit gedeeld worden met externe organisaties voor marketingdoeleinden, zonder jouw toestemming.

NETWERKEVENTS:

 1. Tickets zijn niet te retourneren en niet inwisselbaar voor geld.

 2. Tickets zijn niet op andere netwerkevents van SOSU Den Bosch geldig. 

 3. Indien niet tijdig wordt betaald, zal na 1 betaalherinneringsmail de reservering van het ticket komen te vervallen.

 4. Het programma is onder voorbehoud. Indien er bij ziekte of andere onverhoopte omstandigheden een verandering in het programma is, worden bezoekers op de hoogte gesteld via de mail.

 5. Indien het event om welke reden ook geannuleerd wordt, ontvang je de kosten voor het ticket retour.

 6. Op verschillende events worden producten van andere partijen verkocht. SOSU Den Bosch is niet verantwoordelijk voor schade aan deze producten. Neem contact op met de verkoper is ons advies. Wel vinden we het fijn als je ons dit even meldt op sanne@sosudenbosch.nl zodat wij op de hoogte zijn.

 7. Tijdens netwerkevents worden aan het eind goodiebags gegeven. De inhoud van deze goodiebags is van verschillende partners van SOSU Den Bosch. SOSU Den Bosch is niet verantwoordelijk voor schade aan producten uit de goodiebag of onjuistheden op kortingsbonnen. Wel vinden we het fijn als je ons dit meldt op sanne@sosudenbosch.nl zodat wij op de hoogte zijn.

 8. Tijdens netwerkevents is er altijd een fotograaf aanwezig, vooraf wordt middels een aanmeldformulier gevraagd of bezoekers toestemming geven om deze voor sociale media doeleinde te gebruiken.

 9. Bezoekers mogen foto’s/filmmateriaal maken van het evenement. Daarbij moeten zij rekening houden met de privacy van andere bezoekers.

 10. Bezoekers houden zich aan voorschriften en / of aanwijzingen van de organisatie of het personeel van het event. De organisatie behoudt zich het recht voor om personen de toegang te weigeren of te verwijderen van de locatie, zonder directe opgaaf van redenen.

 11. De organisatie en de festivallocatie kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel, materiële en immateriële schade aan bezoekers en eigendommen. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, beschadiging of diefstal van eigendommen.

 12. SOSU Den Bosch valt per 1 april 2020 onder de KOR, de kleine ondernemersregeling. Hierdoor berekent SOSU Den Bosch geen BTW meer over de facturen die zij verstuurt. Ondernemers kunnen daardoor geen BTW terugvorderen en SOSU Den Bosch trekt de BTW ook niet meer af.                                 

 

SAMENWERKINGEN:

 1. SOSU Den Bosch maakt reclame voor anderen als betaalde opdracht of win-win. SOSU Den Bosch beslist of het passend is bij het netwerk.

 2. Ondernemers kunnen zich opgeven om producten te verkopen/weg te geven middels winacties tijdens een event. Zij kunnen zich aanmelden via sanne@sosudenbosch.nl. SOSU Den Bosch beslist of het passend is bij het event i.v.m. de doelgroep en het programma.

 3. Ondernemers kunnen zich opgeven om mee te doen met de goodiebag. Zij kunnen zich aanmelden via sanne@sosudenbosch.nl. SOSU Den Bosch beslist of het item passend is bij de goodiebag i.v.m. de doelgroep en in combinatie met de andere inhoud.

 4. SOSU Den Bosch stelt bij iedere samenwerking een contract op waarin de afspraken tussen beide partijen duidelijk staan vermeld.

MEMBERSHIPS:

 1. Het membership gaat in vanaf de aanmelding en duurt minimaal 12 maanden.

 2. Het membership voor 12 maanden wordt aan het einde van de overeengekomen termijn verlengt voor onbepaalde tijd. Het lidmaatschap is na de overeengekomen termijn per maand opzegbaar.       

 3. Je hebt recht op 5 dagen bedenktijd. Wanneer je binnen de 5 dagen toch afziet van het membership dien je dit via een mail kenbaar aan SOSU Den Bosch te maken.                               

 4. SOSU Den Bosch behoudt zich het recht om algemene voorwaarden en tarieven te kunnen wijzigen.

 5. SOSU Den Bosch zal tariefwijzigingen te allen tijde communiceren met haar members.

 6. De kosten van het membership zullen tijdens de loop van het jaarabonnement niet worden gewijzigd.

 7. Aan acties en speciale aanbiedingen kunnen voor- en achteraf nimmer rechten worden ontleend.

 8. Het pink membership kan te allen tijde worden omgezet naar een gold membership.

 9. Het gold membership kan na 12 maanden worden omgezet naar een pink membership.

 10. De betaling voor het membership wordt maandelijks geïncasseerd via een PayPro incasso.

 11. De member geeft SOSU Den Bosch een digitale machtiging om tot automatische incasso van het verschuldigde bedrag over te gaan.

 12. De kosten voor het gold membership zijn €35,- per maand.

 13. De kosten voor het pink membership zijn €5,- per maand.

 14. Het membership geldt voor de overeengekomen termijn en dient te worden voldaan op de wijze als in de overeenkomst is vastgelegd.

 15. Indien op enig moment de overeengekomen maandelijkse incasso niet mogelijk blijkt te zijn, is het totaal voor de gehele resterende duur van de overeenkomst verschuldigde bedrag in één keer opeisbaar.

 16. Indien de member de uit deze overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichting niet tijdig na komt, verkeert zij in verzuim en is SOSU Den Bosch bevoegd om, zonder nadere in gebreke stelling, over te gaan tot invordering van het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke rente. Bij het niet tijdig betalen worden administratiekosten in rekening gebracht.

 17. Alle members houden zich aan de gedragsregels die SOSU Den Bosch heeft opgesteld.

 18. Binnen de community houden members zich aan de gestelde regels die binnen de community gelden. Deze zijn te lezen op Facebook in de besloten groep. Indien de regels niet nageleefd worden, kan SOSU Den Bosch kiezen voor verwijdering van dit lid.

 19. Persoonlijke gegevens, mailadres en andere NAW-gegevens, kunnen gebruikt worden om nieuwe events aan te prijzen en nieuwsbrieven toe te sturen. Met het kopen van een kaartje of het doorgeven van gegevens via de website ga je hiermee akkoord. Het is altijd mogelijk om je uit te schrijven op dergelijke mailings.

 20. Je e-mailadres zal nooit gedeeld worden met externe organisaties voor marketingdoeleinden, zonder jouw toestemming.

 21. Een membership wordt aangegaan voor minimaal 1 jaar. Het is daarna maandelijks opzegbaar middels een mail naar sanne@sosudenbosch.nl

 22. Het membership zal binnen 1 maand stopgezet worden.

 23. Tussentijds stopzetten is alleen mogelijk bij uitzonderlijke situaties, zoals verhuizing of overlijden.

 24. Een membership is niet overdraagbaar aan derden.

 25. Indien er geschillen ontstaan tussen het member en SOSU Den Bosch, kan SOSU Den Bosch het membership vroegtijdig ontbinden. 

 26. Conformering overeenkomst

 27. Het member verklaart door ondertekening van de overeenkomst de door SOSU Den Bosch opgestelde algemene voorwaarden na te leven.

SAFETY FIRST!

SOSU Den Bosch

 

contact

sanne@sosudenbosch.nl

Bel ons op +31 6 13 39 71 78

adverteren?

klik hier


BTW-nummer: NL859767711B01

KVK-nummer: 74087223

IBAN: NL37 KNAB 0258 5624 39 

POLICY

 • Instagram
 • Facebook

YES WE LOVE:

Het Netwerk voor vrouwen

© 2020 by SOSU Den Bosch

powered by brandfinity
 • White Facebook Icon
 • White Instagram Icon