top of page

Jouw privacy is voor SOSU Den Bosch heel belangrijk. Daarom hebben wij voor jou op een rijtje gezet hoe we daarmee omgaan. 

Wie zijn wij?

SOSU Den Bosch is gevestigd aan de Van Rijckevorsel van Kessellaan 29D te ’s-Hertogenbosch.

In de KvK zijn wij ingeschreven onder nummer 74087223. Je kunt ons bereiken via sanne@sosudenbosch.nl of op telefoonnummer 06-13397178. Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “AVG”) worden wij aangemerkt als Verwerkingsverantwoordelijke. Dat betekent dat wij verantwoordelijk zijn voor de verwerking van jouw persoonsgegevens en daarom hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

Welke gegevens verwerken wij?

Wij verwerken de gegevens die jij aan ons verstrekt. Dat zijn bijvoorbeeld NAW-gegevens, contactgegevens, social-media accounts en betaalgegevens. Daarnaast maken we tijdens onze evenementen beeld- en geluidsopnamen. Uiteraard doen wij dit alleen maar met jouw toestemming! We verwerken geen bijzondere persoonsgegevens. Bij inschrijving voor een event vragen we ook of we jouw gegevens (naam en functie) van te voren met andere deelnemers mogen delen en ook vragen we of we achteraf foto’s/video’s van jou mogen delen.

Waarom verwerken wij deze gegevens?

Wij verwerken deze gegevens omdat dit nodig is om de overeenkomst tussen SOSU en jou uit te kunnen voeren. Als jij een kaartje koopt voor een event moeten we natuurlijk wel weten wie jij bent en waar we het ticket naartoe kunnen sturen. En als jij je inschrijft voor onze nieuwsbrief, is het wel handig om jouw e-mailadres te hebben.

Foto’s zijn niet nodig om een overeenkomst uit te kunnen voeren. Daarom verwerken we beeldmateriaal alleen maar met jouw voorafgaande toestemming.

Wil je ons geen persoonsgegevens verstrekken? Dan kunnen we jou geen diensten aanbieden. Natuurlijk kun je ons dan wel volgen op onze openbare SOSU social media kanalen. Daarvoor hebben we niks van jou nodig!

 

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

We bewaren de gegevens niet langer dan nodig. De Belastingdienst vereist dat we bepaalde administratieve gegevens zeven jaar bewaren. Voor gegevens die daar niet onder vallen, hanteren we een bewaartermijn van maximaal twee jaar na het eindigen de betreffende overeenkomst. Oftewel: maximaal twee jaar nadat jij een event hebt bijgewoond, verwijderen wij de gegevens die jij hebt verstrekt bij de aanmelding.

Voor foto’s of reviews die wij gebruiken op onze website of social media hanteren we geen maximale termijn. Deze foto’s blijven daar staan zo lang jouw toestemming geldig is en wij dit willen laten staan. Uiteraard kunnen wij eerder besluiten om de informatie weg te halen en als jij jouw toestemming intrekt zullen we ze ook zo snel mogelijk verwijderen.

Nemen wij geautomatiseerde besluiten?

Hè wat? De wet vereist van ons dat we aangeven of we op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten nemen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld één van ons) tussen zit. Klinkt ingewikkeld, maar het antwoord is simpel: nee dat doen we niet.

 

Delen wij persoonsgegevens met derden?

Wij verstrekken persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is vanwege een wettelijke verplichting of vanuit een gerechtvaardigd belang zoals een redelijke bedrijfsuitoefening. Dat betekent dat wij bepaalde gegevens met derden delen:

  • De bank, voor het verwerken van betalingen;

  • Ons administratiesysteem, voor het opstellen van facturen en het bijhouden van onze administratie;

  • PayPro, voor het automatisch incasseren van jouw abonnement;

  • Onze websitebouwer en websitehoster;

  • MailChimp in verband met de nieuwsbrief.

Met deze verwerkers hebben wij verwerkersovereenkomsten gesloten. Daarin hebben we bijvoorbeeld afspraken gemaakt over de omgang van deze partij met jouw gegevens die wij aan hen verstrekken.

 

Wil je je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

Dat mag altijd! Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Ook mag je altijd je toestemming voor de verwerking intrekken of bezwaar maken tegen de verwerking. Daarnaast heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Oftewel: je mag een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een digitaal bestand naar jou of een andere door jou genoemde organisatie te sturen.

Jouw verzoek tot uitoefening van de hiervoor genoemde rechten kun je richten aan sanne@sosudenbosch.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

 

Hoe beschermen we jouw gegevens?

SOSU neemt passende maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, verlies, ongewenste openbaarmaking, onbevoegde toegang en ongeoorloofde wijziging. Dat doen we bijvoorbeeld door zoveel mogelijk digitaal in de cloud te werken, verwerkersovereenkomsten te sluiten met verwerkers en uiteraard door constant alert te zijn. Heb je toch het idee dat we de gegevens niet goed hebben beveiligd of heb je hier aanwijzingen voor? Neem dan contact met ons op via sanne@sosudenbosch.nl

Heb je een klacht over onze omgang met privacy?

Dan heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de nationale toezichthouder van Nederland.

Cookies

Op onze website maken we geen gebruik van cookies.

Heb je nog vragen?

Dan horen we dat graag van je! Mail naar sanne@sosudenbosch.nl en we reageren zo snel mogelijk.

PRIVACY POLICY

bottom of page